Hakkımızda

Birliğimizin Amacı

• Ülkemiz açısından tarih boyunca büyük önem taşıyan ve ülkemizde batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan en önemli kavşak konumundaki Malatya ilinin ve tüm Malatyalıların her türlü sorununun tespiti ile çözümleri konusunda çalışmalar yapmak,

 
• Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel birikim ve değerlerine sahip çıkarak kenti dünya çapında tanıtmak, kentimizin her noktasında görev alan kişi ve kuruluşlar arasında dayanışma ve eşgüdüm sağlamak,
 
• Malatya ve Malatyalıların ortak değer ve sorunlarına eşgüdüm içinde çözümler üretmek, bu konularda her türlü çalışmayı yürütmektir.
 
• Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, spor ve sair alanlarda topyekün kalkınması ve Malatyalılar arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması maksadıyla kurulmuş veya kurulacak vakıf, dernek ve diğer her nevi sivil toplum kuruluşları  arasında iş ve güç birliği ile eşgüdümü sağlamak suretiyle ortak gayeye yönelik faaliyetlerden azami etkinlik ve verimliliği elde etmektir.
 
• Bu çalışmaları yürütürken Derneğe üye sivil toplum örgütlerinin amaçlarına ve çalışmalarına giren konuları prensip olarak ilgili sivil toplum örgütü kanalı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Esas olarak faaliyetleri yürütebilmek için sivil toplum örgütlerinin derneğe katılımını sağlamaktır.
 
Birliğimize Üye Sivil Toplum Örgütleri
 
• Türkiye Genelinde Malatya’nın Sosyal, Kültürel ve Eğitimin kalkınması, Yaşam Standartlarının iyileştirilmesi, amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütleri ve bu birlik ve beraberliğin korunması adına çalışan özverili hemsehrilerimiz, Yerel Yönetimler birliğimizin gerçek üyeleridir.
 
• Türkiye Genelinde Gayri resmi 250 Sivil Toplum Örgütümüz Olduğu İl Dernekler Md. lüğünden alınan resmi bilgiler doğrultusunda 1200 den fazla aktif olmayan sivil toplum kuruluşu olduğu bilinmektedir.

 


Kurumsal

Haberler

Sosyal Eklenti